Nabízené služby Ceník služeb Kontakty Informace o firmě   
Stanovení ceny není snadné a výsledek závisí na mnoha okolnostech, např. na oboru podnikání, zejména ale na obsáhlosti a složitosti agendy, způsobu a formě předávání dokladů, vybraných službách, ale i na tom, zda se jedná o stálého klienta nebo o jednorázovou službu.

Cenu lze dohodnout v několika variantách - za účetní položku, prvotní doklad, odpracovanou hodinu nebo ji lze také stanovit paušální částkou. Rozdíl mezi cenou za prvotní doklad a cenou za položku je v tom, že na jednom prvotním dokladu může být několik účetních položek. Položkou se rozumí jeden řádek v deníku. Jeden doklad ovšem bude obsahovat nejméně 2 položky, při složitějším účtování i více. Někdy se jeví výhodná varianta ta, někdy ta - právě s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem.

Tedy - každé účetnictví je jiné, proto je nutný individuální přístup ke každému klientovi. Samozřejmě se cenu snažíme stanovit tak, aby byla přijatelná pro obě strany. Podrobnosti pak upravuje uzavřená "Smlouva o vedení účetnictví a jiné ekonomické agendy."

Pro Vaši hrubou orientaci vycházíme z těchto cen (v ceně není započteno DPH):

  Daňová evidence Účetnictví
a) za položku v deníku 15,- Kč 25,- Kč
  - zpracování přiznání k DPH
    měsíční 400,- Kč 400,- Kč
    čtvrtletní 1 000,- Kč 1 000,- Kč
  - přiznání k silniční dani od 250,- Kč od 250,- Kč
  - zpracování přiznání k dani z příjmů FO od 1000,- Kč od 2000,- Kč
  - zpracování přiznání k dani z příjmů PO od 3000,- Kč od 3000,- Kč
 
b) paušální částka
  - základní měsíční částka 1000,- Kč 3000,- Kč
    počet položek do 50 100
    za každou další položku 10,- Kč 10,- Kč
vedení účetnictví dle zákona o účetnictví nebo daňové evidence dle zákona o dani z příjmu mimo jiné zahrnuje:
 • vedení sestav DPH
 • přiznání k DPH
 • přiznání k silniční daň
 • měsíční sestavy
 • vyhotovení interních dokladů
 • vedení evidence majetku
 • výpočet odpisů
 • přiznání k dani z příjmů
v případě většího počtu dokladů nebo při vyšší náročnosti na zpracování (např. účtování v zahraničních měnách) je cena upravena dohodou
 
 Mzdová a personální agenda za 1 zaměstnance 200,- Kč/měsíc
 zahrnuje:
 • zpracování výplatních listin
 • zpracování výkazu odvodů z mezd
 • zpracování mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů
 • zúčtování daně ze závislé činnosti
 • vypracování přehledů o zdravotním a sociálním pojištění
 • vyhotovení pracovně právních dokladů
Ostatní služby
  1 hod ekonomického nebo účetního poradenství
300,- Kč
  u stálých klientů zdarma
  1 hod jednání na úřadě 300,- Kč
  u stálých klientů v ceně
 
Výčet není zdaleka úplný. Toto jsou pouze nejčastější požadované služby.
Na úvodní stranu Ceník služeb Kontakty Informace o firmě
Libor Šos    © 2005