Nabízené služby Ceník služeb Kontakty Informace o firmě   
Historie FORTE-TRADING spol. s r.o. jako účetní firmy, není dlouhá, v této oblasti působí až od roku 2003. Navazuje však na mé více jak desetileté zkušenosti se zpracováváním účetnictví menších i větších společností, kde jsem pracovala buď jako OSVČ nebo jako zaměstnanec. S některými spolupracuji od samého začátku mé činnosti v roce 1993 až dodnes.
V současné době jsou zejména drobní podnikatelé zahlcováni přemírou změn v zákonech. Nemůže být v jejich silách tyto změny registrovat, natož na ně přiměřeně reagovat. Také konkurence se neustále zvyšuje a tak pokud chtějí obstát ve svém podnikání, musí mu věnovat stále více času a sil a rozhodně nemají čas věnovat se soustavnému sledování dalších a dalších novel. Rovněž čas strávený při zpracování zákonem stanovených evidencí není zanedbatelný.

Proto si Vám dovoluji nabídnout služby naší společnosti. Z výše uvedených důvodů se s mými spolupracovníky snažíme poskytovat služby pokud možno co nejkomplexnější, aby nároky na Vás kladené byly minimalizovány, nicméně určitá míra součinnosti je vždy potřebná. Kromě zpracování účetnictví nebo daňové evidence se v činnosti podnikatele často vyskytnou i záležitosti, které s účetnictvím a daněmi sice úzce souvisejí, ale se kterými jste se sám dosud nesetkal a potřebujete radu - i tady jsme schopni Vám pomoci. Chtěli bychom přispět k tomu, aby se poněkud změnil pohled na účetnictví jako takové - aby se z činnosti nutné, úřady vyžadované a vynucované, stal nástroj úspěšného rozvoje Vašeho podnikání.

Pokud přemýšlíte, jaké jsou výhody externě vedeného účetnictví, dá se jich vyjmenovat spousta. Ať už vezmete v úvahu náklady na vedení kanceláře, mzdy a odvody z nich, dále náklady na počítačové vybavení, programy, spotřební materiál, již zmíněné náklady na školení, odbornou literaturu atd. Nemusíte běhat na úřady, vše vyřídíme za Vás. Nemusíte se obávat šíření informací o Vaší firmě, pracujeme diskrétně. Pokud by došlo k chybě, máte uzavřenou smlouvu s firmou, která Vám prokazatelně způsobené škody nahradí, neboť je pojištěna. A pokud se týče udržování přehledu v oboru - jsem členem Komory certifikovaných účetních a zde je průběžné vzdělávání přímo povinností a totéž vyžaduji od svých kolegů. Rovněž do získávání informací investujeme nemalé prostředky. Naše pracovní doba je flexibilní, jsme připraveni Vám být k dispozici dle dohody. Pokud nemáte pracovníka, který by připravil a dopravil k nám Vaše doklady - i to umíme řešit. Že snad nebudete mít okamžitě k dispozici požadovanou informaci? S moderními prostředky komunikace vyřešíme jistě i toto obratem.

Závěrem Vám přeji hodně úspěchů ve Vašem podnikání a šťastnou ruku při výběru svých spolupracovníků. Doufám, že bychom se jimi mohli stát i my. Máte-li nějaké dotazy, pište, volejte, faxujte a nejlépe nás navštivte. Rádi Vás kdykoli přivítáme.

ing. Eva Šosová  
jednatelka společnosti  

Na úvodní stranu Ceník služeb Kontakty Informace o firmě
Libor Šos    © 2005